Privacyverklaring

De privacy van elke persoon die mijn website www.theresacostello.com en mijn praktijk theresacostello.com bezoekt is gerespecteerd. Dit privacy beleid is mijn streven naar transparantie met betrekking tot verzamelde informatie van u als u mijn website bezoekt, een afspraak boekt of wordt behandeld. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik heb ook een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Dit privacy beleid is een wettelijke plicht opgelegd door het Europese GDPR beleid van 25 mei 2018 en betreft klanten, bezoekers van mijn website. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat uw contact informatie net zoals aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Uw dossier wordt op een beveiligde locatie bewaard zonder duplicatie. Alle elektronische apparaten van theresacostello.com zijn beveiligd met een wachtwoord dat regelmatig wordt gewijzigd. Als ik gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren
en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntdossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Als u vragen hebt over het waarborgen van uw informatie, neem alstublieft contact op met theresacostello.com via theresacostello57@yahoo.com. Als klant hebt u het recht om uw gegevens te zien, wijzigen, wissen en het gebruik ervan te beperken.
Als u een verzoek daar toe wilt indienen, neem dan contact op met theresacostello.com via theresacostello57@yahoo.com. U ontvangt binnen 30 dagen antwoord. Verzoeken worden ingewilligd voor zover wettelijk vereist door de betreffende wetgeving. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de
bevoegde toezichthoudende autoriteit als theresacostello.com er niet in slaagt om uw verzoeken tijdig te behandelen. U kunt een klacht indienen bij catcomplementair@gmail.com (CAT) of info@gatgeschillen.nl (GAT).
De website www.theresacostello.com is niet gericht op kinderen. Er worden geen gegevens verzameld van kinderen of behandelingen gedaan zonder toestemming van ouders of verzorgers. De website www.theresacostello.com maakt geen gebruik van cookies of volgtechnologieën.